Malipo yamefaulu -Vocha

Kiasi ulichoweka ni tofauti na kiasi kwenye vocha husika. Kiasi kilichowekwa: Kiasi kwenye vocha: Kiasi kilichoko kwenye vocha yako kimeongezwa kwenye salio katika akaunti yako ()